Är ett avancerat språk övertygande?

Vissa människor har en tendens att använda ett invecklat språk när de t.ex. skriver rapporter eller framför presentationer. De kan linda in sig i mer eller mindre svårtbegripliga formuleringar med fackord och alltför teknisk jargong. Anledningen är framförallt att man tror att man framstår som mer smart genom att använda ett högtravande och avancerat språk.

Värdet av att formulera sig enkelt

Enligt undersökningar har det visat sig att ett svårbegripligt språk (med svåra, långa ord och invecklade formuleringar) inte är övertygande. eftersom mottagaren har svårare för att tolka ditt budskap så blir du mindre övertygande och uppfattas även som mindre intelligent. Om du däremot använder ett mer enkelt och lättförståeligt språk så har du lättare för att påverka och övertyga.

Undvik långa och krångliga meningar

Ett tips att bli mer tydlig är att bl.a. att undvika svåra ord samt onödigt långa ord. Exempel på dessa är; personalresurs (personal), planeringsprocess (planering). Långa ord försvårar förståelsen av budskapet. Istället för att skriva dubbelord som omsättningsökningen, så skriv förslagsvis ”Den ökade omsättningen…”.

Skriver du snyggt?

Om du förmedlar ett budskap som du skrivit för hand så kan det även vara en idé att tänka på handstilen. Enligt research så är en snygg och tydlig handstil mer övertygande. Ju värre handstil du har, desto mindre övertygande är du. Så om du behöver handskriva ett förslag till en kund eller till någon i personalen där det är viktigt att personen samtycker – täck då på att skriva snyggt och tydligt.

Comments are closed.