Blogg

HUR du säger det kan vara avgörande

Självförtroende & engagemang – tro på dig själv och på det du säger

Det finns flera studier som visar att när du förmedlar ditt budskap med självförtroende, entusiasm, optimism och engagemang så blir du mer övertygande. Dessa egenskaper kan bl.a. förutspå vilka entreprenörer som får pengar från potentiella investerare samt att det kan förutspå jobbintervjuer. Jobbkandidater som utstrålar självförtroende och entusiasm har lättare att få jobb.

Känslor smittar

Det beror bland annat på att känslor är smittsamma. Vi har spegelneuroner i hjärnan som gör att vi kan känna det andra människor känner (anledningen till att vi kan känna empati). Om du tror på det du säger och känner så smittar det av sig på dom som lyssnar. För om inte ens DU tror på det du säger – vem ska då annars göra det?

Hur kan du känna och utstråla självförtroende?

Känslorna kan du påverka på olika sätt, bl.a. genom tankarna, för vad du tänker (t.ex. ”vilken härlig dag”) påverkar dina känslor (t.ex. känna glädje)  och dina känslor yttrar sig i kroppsspråket (t.ex. du ler och sträcker på dig). Kroppen, tankarna och känslorna hänger ihop. Men du kan också påverka dina känslor genom kroppsspråket. Ett exempel är en känd studie från 1988 så lät man deltagarna sätta en penna i munnen – vilket engagerar samma muskler som när du LER, t.ex. så åker mungiporna upp. Sedan lät man deltagarna fick läsa serietidningar och de som log (hade pennan i munnen) tyckte serierna var betydligt roligare än de som inte log. Så när du ler så uppfattar du världen som lite roligare. Flera studier har visat samma resultat – nämligen att när man ler så känner man sig gladare. I andra studier har man bett deltagarna fått göra motsatsen, som t.ex. rynka ögonbrynen – vilket lett till att deltagarna istället känt mer sorg, ilska och avsky.

Använda kroppsspråket för att känna dig säkrare

Sociapsykologen Amy Cuddy berättar om hur kroppsspråket påverkar dina känslor. I en studie lät hon deltagarna få stå i ”High power poses” (se nedan) i två minuter, samtidigt som de mätte hormonförändringar. Efter de två minuterna hade deltagarnas testosteron ökat med 19% och stresshormonet kortisol hade minskat med 25% – de kände sig säkrare, bekvämare, tryggare och mer närvarande. På samma sätt fick hon deltagarna att stå i ”Low power poses” (se nedan) och då minskade istället testosteronet med 10% och kortisolet ökade med 17% vilket gjorde att de kände sig osäkrare och obekvämare.

Så bli medveten om hur du använder ditt kroppsspråk och tänk mer på att använda det så att du känner dig säkrare. Nedan kan du ladda ner ett arbetsblad för HUR du kan använda kroppsspråket för att känna dig säkrare och utstråla mer självförtroende, därför att när du utstrålar självförtroende så har du dessutom lättare för att få människor att lyssna och du blir mer övertygande.

Hur du formulera ett övertygande förslag

Oavsett om du vill att någon ska köpa något av dig, anlita dig, investera i din idé, bidra med något, engagera sig i ditt projekt, lyssna på dig – så behöver du kunna formulera det i form av ett övertygande förslag. Så här är fyra grundläggande tips på hur du kan göra det.

 

1. Förklara värdet i ditt förslag

Den du vill övertyga tänker: ”Vad tjänar jag på det här?” (What’s in it for me?). Därför behöver du förklara vilka fördelar ditt förslag innebär och vad hen tjänar på att säga ja till ditt förslag. Om du fokuserar på vad ditt förslag kan GE istället för vad du kan FÅ, så kommer du att bli mer övertygande. Din idé eller ditt förslag måste tillföra något till den som du vill övertyga.

Men vi värderar olika saker. Därför behöver du fråga den du vill övertyga: ”Vad värdesätter du i det här? Vad är viktigt för dig i den här frågan?”. Anpassa argumenten efter publiken och mottagaren. Kom också ihåg att människan övertygas utifrån känsla (se ”Hur du känner och utstrålar självförtroende”) men förklarar det sedan med fakta och andra rationella orsaker. Det är därför vi behöver ge dem bra rationella anledningar till att säga ”ja” till vårt förslag, så att de kan rättfärdiga sina val inför sig själva.

2. Ha grund för det du säger

Om du t.ex. påstår att personalen bör få 5000kr/året  var i friskvårdsbidrag därför att du tror att de kommer att bli friskare, då behöver du ha grund för att det stämmer. Hur vet du att personalen blir friskare med friskvårdsbidrag? Finns det t.ex. några studier eller tidigare erfarenheter som visar på det? Om den som du vill övertyga inte tror du att det du säger stämmer, så kommer de inte säga ”ja”. Om du kan bevisa det du påstår så kommer du uppfattas som mer trovärdig och därmed mer övertygande.

3. Förklara HUR

Om du vill övertyga om t.ex. ”Rösta på oss, därför att du får en bättre skola”, så behöver du komma med idé om hur ni kan uppnå det. Den du vill övertyga vill känna att ditt förslag är rimligt att genomföra. På samma sätt om du vill övertyga någon om att förändra ett beteende så behöver de veta hur de ska göra det. Om den du vill övertyga inte tror på att dina idéer är genomförbara så kommer de inte säga ”ja” till ditt förslag.

4. FRÅGA

Ibland kan det räcka med att bara fråga, därför att den du frågar är redan övertygad. Ofta kanske vi förväntar oss ett ”nej”, vilket gör att vi undviker att fråga. Men om du t.ex. är säljare, hur kan du få en kund att vilja köpa om du inte ens frågat efter det? Eller hur kan dina medarbetare hjälpa dig med arbetsuppgifter om du inte ens frågar om hjälp? För det handlar ju om att fråga och inte order. Att ge order funkar kortsiktigt, men vi vill inte ha kortsiktiga resultat. Vi vill ju inte tvinga människor till att göra något, utan vi vill att människor ska vilja göra som vi säger och sedan vara glada över att de sa ”ja”.

Presentera teknisk information…

… till en oteknisk publik

Att presentera teknisk information till lekmän kräver ett annat tänk mot att presentera det för andra tekniskt kunniga kollegor. Det finns många tips på hur du kan bli tydligare när du förmedlar komplex information – här kommer fyra av dem. Läs mer

Hur stora ledare inspirerar till handling

Se Simon Sineks inspirerande TED-presentation om hur stora ledare, som t.ex. Steve Jobs, inspirerar till handling. Boktips är att även ”Start with why” med Simon Sinek

 

 

 

 

 

Hur du får det du vill ha

 

Är du bra på att fråga efter det du vill ha? Eller är du rädd för att bli avvisad, få ett ”nej” eller uppfattas som krävande?

Saken är den – du kommer lättare att få det du vill ha om du FRÅGAR efter det. Därför ska du få 6 tips på hur du kan fråga efter det du vill ha på ett tydligt och övertygande sätt.

Läs mer

Oroar du dig över vad andra tänker om dig?

Det finns många av oss oroar sig över vad andra tänker om oss, säger Dr. Daniel Amen som är psykiatriker och expert på hur vår hjärna fungerar. Men för att slippa en del av den oron så uppmanar han oss att tänka enligt 18/40/60-regeln:

När du är 18 så oroar du dig för vad andra tänker om dig

När du är 40, skiter du i vad andra tycker om dig

När du är 60, inser du att det är ingen som har tänkt på dig alls

Han menar att det är onödigt att oroa sig över vad andra tänker om oss, eftersom de flesta människor är upptagna med att tänka på sig själva.

 

Klassisk myt om kroppsspråket

Det finns en del som påstår att kroppsspråket står för nästan 80% av kommunikationen. Riktigt så är det inte. Det kan bero på att man har misstolkat en undersökning av Albert Mehrabian från 1971. Det undersökningen egentligen säger är att när vi kommunicerar känslor och attityder så står kroppsspråket för 55%, rösten för 38% och orden för 7% . Mehrabian menar alltså att det gäller när vi kommunicerar känslor och attityder och inte för kommunikation generellt. Men haka inte upp dig på de exakta procentsatserna, för det ser givetvis olika ut från situation till situation beroende sammanhanget och vilka personer som är involverade.

Om kroppsspråket och orden motsäger varandra…

Mehrabians egentliga slutsats av undersökningen var att om orden och kroppsspråket motsäger varandra så litar vi främst till kroppsspråket eftersom det är lättare att ljuga med orden än att ljuga med kroppsspråket när vi kommunicerar känslor. Dvs. om du säger att ”Jag är jätteglad” samtidigt som du har ett sorgset ansiktsuttryck så utgår vi från att du inte alls är glad, även fast dina ord säger det. Men oftast kommunicerar vi mer subtilt än så.

Så tänk på att när vi kommunicerar känslor och attityder så har kroppsspråket och rösten större inverkan än orden. Så – säg det du menar och mena det du säger, annars riskerar du att sända ut dubbla budskap.

Är ett avancerat språk övertygande?

Vissa människor har en tendens att använda ett invecklat språk när de t.ex. skriver rapporter eller framför presentationer. De kan linda in sig i mer eller mindre svårtbegripliga formuleringar med fackord och alltför teknisk jargong. Anledningen är framförallt att man tror att man framstår som mer smart genom att använda ett högtravande och avancerat språk. Läs mer

Opålitlig eller bara lite nervös?

Ibland kan vi få en känsla av att någon ljuger utan att kunna sätta finger på vad det är och vad det beror på.

Vad en lögndetektor mäter

För att genomskåda lögn går det att använda sig av en lögndetektor. Men en lögndetektor avslöjar egentligen inte om någon ljuger utan den mäter bara skiftningar i autonoma nervsystemet såsom andning, svettning, puls etc. Läs mer

Känslor och omedveten kommunikation

”Jag ska tänka på saken”; Vad betyder det egentligen? Det betyder att den du pratar med inte tycker att det känns rätt på något sätt. Så låt oss titta på känslor och vad det innebär i en övertygelseprocess. Läs mer