Artiklar

Klassisk myt om kroppsspråket

Det finns en del som påstår att kroppsspråket står för nästan 80% av kommunikationen. Riktigt så är det inte. Det kan bero på att man har misstolkat en undersökning av Albert Mehrabian från 1971. Det undersökningen egentligen säger är att när vi kommunicerar känslor och attityder så står kroppsspråket för 55%, rösten för 38% och orden för 7% . Mehrabian menar alltså att det gäller när vi kommunicerar känslor och attityder och inte för kommunikation generellt. Men haka inte upp dig på de exakta procentsatserna, för det ser givetvis olika ut från situation till situation beroende sammanhanget och vilka personer som är involverade.

Om kroppsspråket och orden motsäger varandra…

Mehrabians egentliga slutsats av undersökningen var att om orden och kroppsspråket motsäger varandra så litar vi främst till kroppsspråket eftersom det är lättare att ljuga med orden än att ljuga med kroppsspråket när vi kommunicerar känslor. Dvs. om du säger att ”Jag är jätteglad” samtidigt som du har ett sorgset ansiktsuttryck så utgår vi från att du inte alls är glad, även fast dina ord säger det. Men oftast kommunicerar vi mer subtilt än så.

Så tänk på att när vi kommunicerar känslor och attityder så har kroppsspråket och rösten större inverkan än orden. Så – säg det du menar och mena det du säger, annars riskerar du att sända ut dubbla budskap.

Är ett avancerat språk övertygande?

Vissa människor har en tendens att använda ett invecklat språk när de t.ex. skriver rapporter eller framför presentationer. De kan linda in sig i mer eller mindre svårtbegripliga formuleringar med fackord och alltför teknisk jargong. Anledningen är framförallt att man tror att man framstår som mer smart genom att använda ett högtravande och avancerat språk. Läs mer

Känslor och omedveten kommunikation

”Jag ska tänka på saken”; Vad betyder det egentligen? Det betyder att den du pratar med inte tycker att det känns rätt på något sätt. Så låt oss titta på känslor och vad det innebär i en övertygelseprocess. Läs mer

Vässa dig som presentatör

Det finns många fallgropar du kan hamna i som presentatör. Den som blir lidande är inte bara du utan också din publik. Läs mer

Hur vi tar beslut

Att ta genomtänkta beslut känns ju lite som nyckeln till framgång. Men när vi väl kommit fram till ett bra alternativ, som t.ex. att vi är värda en löneförhöjning, så behöver vi oftast övertyga någon annan att ta det beslutet. För att kunna hjälpa människor att ta bra beslut så kan det vara bra att ha lite grundläggande koll om hur människor tar beslut. Läs mer

Hur Obama använder rösten

Det har fokuserats mycket på Barack Obamas styrka som talare. Men han använder tekniker som är tillgängliga för alla. En sak han bl.a. förstår är hur man använder rösten. Läs mer

Last updated by at .