FÖRELÄSNINGAR & SEMINARIER

MODERN RETORIK

Hur du skapar förtroende och övertygar

Studier visar att vi anställer, anlitar och samarbetar med människor som vi gillar och känner förtroende för. Ofta finns det ett glapp mellan hur vi tror att vi uppfattas och hur vi faktiskt uppfattas. Få avgörande komponenter för hur du förmedlar ditt förslag på ett övertygande sätt och vetenskapen bakom vad som påverkar människor till att säga ”ja”. Lär dig förstå den kommunikation som till stor del sker på ett omedvetet plan och ta del av verktyg som hjälper dig att förmedla dina förslag och idéer på ett tydligt, säkert och övertygande sätt – så att andra lyssnar, förstår och agerar. Kursen grundar sig på vetenskap som även har översatts till konkreta verktyg för hur du kan bli mer övertygande.

KROPPSSPRÅKETS HEMLIGHETER

Vad ger du för intryck egentligen? Vi tänker ofta på vad vi säger men inte alltid på hur vi säger det. Men studier visar att den icke-verbala kommunikationen står för upp till 60-65% av kommunikationen, en del studier visar att den står för upp till 93%. I den här kursen får du lära dig hur du kan använda din icke-verbala kommunikation för att förmedla det du säger på ett effektivt sätt. Kunskaperna ger dig också möjlighet att kunna tolka andra människors kroppsspråk och veta vad de egentligen säger. Varför får vissa människor dig att må bra och andra mindre bra? Färdigheter inom kroppsspråk har en positiv effekt på alla delar i ditt liv. I slutet av föreläsningen kommer du att kunna veta vilket intryck du ger och hur du kan vässa det. Men du kommer även kunna skapa goda relationer och en bättre stämning i en grupp.

DE 7 KOMMUNIKATIONSSYNDERNA

En inspirerande och insiktsfull föreläsning om vanliga fallgropar vi lätt hamnar i när vi kommunicerar med andra. Ineffektiv kommunikation kan ske på ett väldigt subtilt sätt men ändå ha väldigt negativa konsekvenser. En kommunikationssynd är ett hinder för effektiv kommunikation som istället kan skapa missförstånd, irritation, konflikter samt tar tid och energi. Föreläsningen hjälper dig att identifiera 7 vanliga hinder där du bl.a. får lära dig hur du bemöter människor som t.ex. dömer & nedvärderar, klagar & gnäller och skyller ifrån sig. Du får även lära dig hur du själv kan undvika dessa hinder och hur du kan kommunicera för att skapa mycket bättre resultat på arbetsplatsen och privat.