FÖRELÄSNINGAR & SEMINARIER

MODERN RETORIK: HUR DU ÖVERTYGAR OCH SKAPAR FÖRTROENDE

Studier visar att vi anställer, anlitar och samarbetar med människor som vi gillar och känner förtroende för. Ofta finns det ett glapp mellan hur vi tror att vi uppfattas och hur vi faktiskt uppfattas. Få avgörande komponenter för hur du skapar goda relationer och förmedlar dina förslag på ett övertygande sätt. Lär dig förstå den kommunikation som till stor del sker på ett omedvetet plan och ta del av verktyg som hjälper dig att kommunicera ut det bästa av dig själv.

 

DE 7 KOMMUNIKATIONSSYNDERNA

En inspirerande och insiktsfull föreläsning om vanliga fallgropar vi lätt hamnar i när vi kommunicerar med andra. Ineffektiv kommunikation kan ske på ett väldigt subtilt sätt men ändå ha väldigt negativa konsekvenser. En kommunikationssynd är ett hinder för effektiv kommunikation som istället kan skapa missförstånd, irritation, konflikter samt tar tid och energi. Föreläsningen hjälper dig att identifiera 7 vanliga hinder där du bl.a. får lära dig hur du bemöter människor som t.ex. dömer & nedvärderar, klagar & gnäller och skyller ifrån sig. Du får även lära dig hur du själv kan undvika dessa hinder och hur du kan kommunicera för att skapa mycket bättre resultat på arbetsplatsen och privat.