Hur dina kläder gör dig smartare…

… och får dig att prestera bättre.

Forskare på Northwestern University fick försökspersonerna att bära vita rockar när de utförde ett test som krävde uppmärksamhet. Vissa av försökspersonerna fick veta att de vita rockarna var läkarrockar medan andra fick veta att rockarna var målarrockar. De som fick information att de bar läkarrockar presterade bättre och utklassade de som föreställde sig att de bar målarrockar, med nästan 30%. 

http://www.nytimes.com/2012/04/03/science/clothes-and-self-perception.html?_r=0

Så var medveten vilka kläder som får dig att känna dig på topp och som får dig att prestera som bäst.

Leave a Reply