Hur du känner och utstrålar självförtroende

Det finns flera studier som visar att när du förmedlar ditt budskap med självförtroende och entusiasm så blir du mer övertygande. Dessa egenskaper kan bl.a. förutspå vilka entreprenörer som får pengar från investerare samt att det kan förutspå jobbintervjuer. Jobbkandidater som utstrålar självförtroende och entusiasm har lättare att få jobb.

Dina känslor smittar

Vi har spegelneuroner i hjärnan som gör att vi kan känna det andra människor känner (anledningen till att vi kan känna empati). Om du tror på det du säger så smittar det av sig på de som lyssnar. För om inte ens DU tror på det du säger – vem ska då annars göra det?

Okej, men hur kan vi bli säkrare då?

Känslorna kan du påverka på olika sätt, bl.a. genom tankarna, för vad du tänker (t.ex. ”tjohoo, vilken härlig dag!”) påverkar dina känslor (t.ex. känna glädje)  och dina känslor uttrycker sig i kroppsspråket.

Du kan också påverka dina känslor genom kroppsspråket 

Ett exempel är en känd studie från 1988 så lät man deltagarna sätta en penna i munnen – vilket engagerar samma muskler som när du LER, t.ex. så åker mungiporna upp. Sedan lät man deltagarna fick läsa serietidningar och de som log (hade pennan i munnen) tyckte serierna var betydligt roligare än de som inte log. Så när du ler så uppfattar du världen som lite roligare. Flera studier har visat samma resultat – nämligen att när man ler så känner man sig gladare. I andra studier har man bett deltagarna fått göra motsatsen, som t.ex. rynka ögonbrynen – vilket lett till att deltagarna istället känt mer sorg, ilska och avsky.

Sociapsykologen Amy Cuddy berättar om en studie där hon lät deltagarna få stå i ”High power poses” (se nedan) i två minuter, samtidigt som de mätte hormonförändringar. Efter de två minuterna hade deltagarnas testosteron ökat med 19% och stresshormonet kortisol hade minskat med 25% – vilket gjorde att de kände sig säkrare, bekvämare, tryggare och mer närvarande. På samma sätt fick hon deltagarna att stå i ”Low power poses” (se nedan) och då minskade istället testosteronet med 10% och kortisolet ökade med 17% vilket gjorde att de kände sig osäkrare och obekvämare.

Så bli medveten om hur du använder ditt kroppsspråk och tänk mer på att använda det så att du känner dig säkrare. Nedan kan du ladda ner ett arbetsblad för HUR du kan använda kroppsspråket för att känna dig säkrare och utstråla mer självförtroende, därför att när du utstrålar självförtroende så har du dessutom lättare för att få människor att lyssna och du blir mer övertygande.

Leave a Reply