Klassisk myt om kroppsspråket

Det finns en del som påstår att kroppsspråket står för nästan 80% av kommunikationen. Riktigt så är det inte. Det kan bero på att man har misstolkat en undersökning av Albert Mehrabian från 1971. Det undersökningen egentligen säger är att när vi kommunicerar känslor och attityder så står kroppsspråket för 55%, rösten för 38% och orden för 7% . Mehrabian menar alltså att det gäller när vi kommunicerar känslor och attityder och inte för kommunikation generellt. Men haka inte upp dig på de exakta procentsatserna, för det ser givetvis olika ut från situation till situation beroende sammanhanget och vilka personer som är involverade.

Om kroppsspråket och orden motsäger varandra…

Mehrabians egentliga slutsats av undersökningen var att om orden och kroppsspråket motsäger varandra så litar vi främst till kroppsspråket eftersom det är lättare att ljuga med orden än att ljuga med kroppsspråket när vi kommunicerar känslor. Dvs. om du säger att ”Jag är jätteglad” samtidigt som du har ett sorgset ansiktsuttryck så utgår vi från att du inte alls är glad, även fast dina ord säger det. Men oftast kommunicerar vi mer subtilt än så.

Så tänk på att när vi kommunicerar känslor och attityder så har kroppsspråket och rösten större inverkan än orden. Så – säg det du menar och mena det du säger, annars riskerar du att sända ut dubbla budskap.

Comments are closed.