Ta ton som Obama

Det har fokuserats mycket på Barack Obamas styrka som talare. Men han använder tekniker som är tillgängliga för alla. En sak han bl.a. förstår är hur man använder rösten.

Använder rösten effektivt

Underskatta inte röstens betydelse i kommunikationen. Allt från taltempo, tonhöjd, volym, rytm, tonfall, melodi och pauseringar påverkar känslorna hos den du talar till. Om du lyssnar på Obama så använder han sin röst på ett väldigt effektfullt sätt.

  • Känslor: Han förmedlar känslor med rösten och har en förmåga att växla mellan olika känslolägen som att låta passionerad, bestämd, öm, tankfull, upprörd etc. Och eftersom känslor smittar så installerar han även dessa känslor hos den som lyssnar. I slutet på sina tal och vid hans crescendo brukat han höja röstvolymen för att elda upp åhörarna.
  • Auktoritet: Som en ledare vill du även förmedla pondus, säkerhet och auktoritet och att använda rösten är ett sätt. Det gör han genom att ha en kraftfull röst, att tala flytande och stabilt (utan eeh, öö etc) och genom att han har ett lägre/mörkare tonläge.
  • Tydlighet: Han är även tydlig med att betona vissa bestämda nyckelord vilket gör dessa mer minnesvärda för de som lyssnar. När han uttalar viktiga idéer saktar han ner tempot för att det ska etsa sig fast hos åhörarna. Genom att variera på det här sättet riktar han uppmärksamhet dit han vill men det skapar också intresse och en intensitet. Bara att komma med en plötslig tystnad skapar uppmärksamhet innan man levererar en viktig poäng.

Tänk på att rösten går att träna upp, precis som vilken muskel som helst.

Comments are closed.