Tydliggör dina värderingar – bli mer övertygande

Värderingar är din egen personliga uppfattning om vad som är viktigt för dig. Vissa människor värderar t.ex. lugn och ro framför äventyr och spänning. Andra värderar frihet framför rättvisa osv. För att vi ska må bra och kunna ta bra beslut så behöver vi vara medvetna vad som är viktigt för oss.

Definiera dina värderingar

Problemet är att de flesta är ganska omedvetna om vad de värderar mest. Det leder till att vi inte alltid tar beslut som gynnar oss på bästa sätt. Det andra problemet är att många inte vet hur de definierar värderingar, vilket kan leda till missförstånd om vi pratar om samma värderingar men definierar det på olika sätt. Både vänsterpartister och moderater pratar om rättvisa. Men de skulle förmodligen ge olika exempel på vad rättvisa kan innebära.

Bli tydlig gentemot din omgivning – och dig själv

När du väl vet vad som är viktigt för dig så blir du mer tydlig gentemot din omgivning om varför du tar de beslut du tar. Du kommer lättare kunna argumentera för varför du tycker och du kan lättare tydliggöra vad du förväntar dig av andra människor. På ett företag behöver vi t.ex. tydliggöra vad vi värdesätter hos en medarbetare och hos en anställd så att dessa personer lättare vet hur de ska bete sig för att bemöta oss på bästa sätt. Men vi behöver också tydligt definiera vad vi menar med dessa begrepp. Det är lätt att prata om att det är viktigt med hänsyn, empati och positiv attityd – men vad betyder det egentligen – för dig? Var beredd på att andra kan beskriva begreppen på annat sätt.

Mer trovärdighet med tydliga värderingar

Människor som vi uppfattar som trovärdiga och förtroendeingivande är de som agerar konsekvent till skillnad från de som säger en sak och gör en annan. När du vet vad som är viktigt för dig så agerar du mer enhetligt. När dina tankar, känslor, ord och handlingar strävar åt samma håll så är du inte bara mer trovärdig utan också mer övertygande.

Att övertyga är en överföring av känsla. Om du själv tror på något så är det lättare att överföra den känslan till någon annan. Tänk att du vet precis vad du vill jobba med, ett jobb som stämmer överrens med dina värderingar och intressen. Då är det lättare att övertyga människor om att du är rätt person för jobbet. När du vet vad som är viktigt för dig i livet då har du lättare för att sätta mål som är förenligt med vad du verkligen vill uppnå vilket ger dig ett mer naturligt driv och energi. Det ger dig självförtroende att veta precis vad du vill uppnå i livet och det självförtroendet kommer att stråla utåt.

TIPS: Fråga dig själv ”Vad tycker jag är viktigt i ett jobb, i en relation osv”. Om ditt svar på vad som är viktigt i ett jobb t.ex. är ”utmaning” fråga då ”Vad behöver hända för att jag ska känna utmaning?”. Det är viktigt att definiera vad som behöver hända för att du ska känna utmaning, annars kommer du aldrig veta när du har det du vill ha.

Comments are closed.